בלוג

המאמרים שלנו

מי בכלל צריך לרשום סימן מסחר?

רובם המוחלט של העסקים והחברות המסחריות משתמשים בסימן מסחר כזה או אחר כדי לסמן את המוצרים או השירותים שהם מציעים. היום, כל פרסומת ופעילות שיווקית מלווה לפחות בסימן מסחר אחד המוצג בה במקום בולט. ידוע שהשימוש האינטנסיבי בסימני מסחר במסגרת תהליכי מיתוג ושיווק נועד כדי ליצור קישור אסוציאטיבי אצל קהל הצרכנים בין אותו סימן המסחר לבין איכויות ומאפיינים של המוצר או השירות המסומנים בו.

 אין ספק שבתהליך המיתוג מושקעים כספים ומאמצים רבים בבניית המותג וביצירת מוניטין לסימן המסחר  ואולם, חלק גדול מאותם עסקים המשקיעים בבניית המוניטין לא מבינים שאין במוניטין עצמו כדי להגן באופן אוטומטי על סימן המסחר בבית המשפט.

כך, בעלי עסקים רבים משקיעים רבות ביצירת מוניטין לסימן המסחר שלהם אך ורק כדי לגלות שמתחריהם עושים שימוש בלתי-מורשה ולא הוגן בסימן המסחר והם אלו שלבסוף נהנים מאותו מוניטין. אותם נפגעים פונים בתביעה לבית המשפט כדי להגן על זכויותיהם ואולם, כאשר סימן המסחר שלהם לא נרשם מראש אצל רשם סימני המסחר, החוטא עלול לצאת נשכר ופעמים רבות התובע נתקל בקשיים מהותיים להוכחת זכויותיו.

כאשר מגישים סימן מסחר לרישום, סימן המסחר עובר בחינה מהותית המבססת את זכות הבעלות בסימן. כאשר סימן המסחר נרשם לבסוף, בעל סימן המסחר יהיה זכאי לעשות שימוש ייחודי בסימן על המוצרים והשירותים שלגביהם הוא נרשם. במשפט על הפרת סימן מסחר, בית המשפט רשאי למנוע מכל אדם לעשות שימוש מסחרי בסימן המסחר או בסימן דומה לו לגבי המוצרים והשירותים שלגביהם הוא נרשם. בעליו של סימן מסחר רשום רשאי אף לבקש מתן צו מניעה זמני שיחול ממועד הגשת התביעה ועד להכרעה בה.

בנוסף לכך, בעליו של סימן מסחר רשום רשאי לבקש מבית המשפט להורות על השמדת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע ההפרה או אשר שימשו לביצועה ורשאי לבקש את העברת הבעלות בנכסים לידיו. שימוש מפר בסימן מסחר רשום עשוי להוות אף עבירה פלילית אשר העונש בצידה יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר וקנס גבוה.

יתרון נוסף ומשמעותי רישום סימן מסחר מוצא ביטוי בסכסוכים הנוגעים בהחזקת שמות מתחם (דומיינים). עסקים רבים רוכשים שם מתחם הזהה לשם המסחרי שלהם ואולם, רבים לא מבינים שכאשר הם משלמים לרשם שמות המתחם, הם רוכשים רק זכות להשתמש בשם המתחם. אין מדובר בבעלות ושם המתחם לא שייך בהכרח שייך לרוכש.

כל מתחרה עלול לרכוש שם מתחם דומה או זהה בסיומת אחרת וללא הפרעה. פעמים רבות, שם מתחם נרכש במקור על-ידי נותן שירותים או על-ידי מתחרה שמנסה לעשות שימוש לא הוגן בשם המתחם במטרה להטעות צרכנים. אם שם המתחם פוקע בטעות מבלי שחודש, למחרת אדם אחר כבר יכול לתפוס אותו. כאשר בעל העסק השכיל ורשם מבעוד מועד את סימן המסחר שלו, לא יהיה צורך בהגשת תביעה משפטית שעלותה בצידה כדי להעביר את שם המתחם על שמו.

תחת זאת, כאשר נעשה שימוש בחוסר תם לב בשם המתחם, ניתן להסתייע בהליך חלופי ליישוב מחלוקות הנוגעות בהקצעת שמות מתחם. מדובר בהליך קצר ופשוט ומשמעותית מהליך משפטי רגיל ואשר פתוח בפני מתלונן שמראה זכויות בשם המתחם וכבר אמרנו שרישום סימן מסחר מבסס את זכות הבעלות בו.

אם כן, רישום סימן מסחר עשוי לסייע לכל בעל עסק שלכל הפחות מתכנן להשקיע משאבים בבניית מוניטין לסימן המסחר שלו. משרדי מנהל הליכי רישום סימני מסחר ומטפל בתובענות על הפרת סימן מסחר רשום. לקבלת פרטים ומידע בנוגע לרישום סימני מסחר, הנכם מוזמנים לפנות אליי בכל עת.