דיני אינטרנט ומחשבים

כתופעת לוואי של קצב ההתקדמות הטכנולוגית הגובר בימינו, ארגונים מסחריים ואנשים פרטיים כאחד, נתקלים יום-יום במגוון רחב של אתגרים ושאלות מהותיות אשר מסיחים את דעתם ומונעים מהם להמשיך ולהתרכז בפעילותם השוטפת ושגרת יומם.
תחום דיני האינטרנט עוסק הן ביצירת דינים חדשים להסדרת תחומים שלא היו קיימים טרם מהפכת האינטרנט, והן בפיתוח הדין והפסיקה הקיימים והתאמתם לעידן המקוון.
העניין הוא שהתפתחות ונגישות האינטרנט יצרה סביבה שבה כל מקום הוא "כיכר העיר". כל מעשה בנאלי כגון פרסום תמונה, משלוח פרסומת, או התבטאות מקרית ובלתי זהירה ברשתות החברתיות, עלולה לגרום לנזק רב אף ללא כוונה ובתוך כך, ליצור חבות משפטית בפיצויים כספיים בשיעור ניכר.
התקדמות הטכנולוגיה אף יוצרת חוסר וודאות משפטית ואתגר למחוקק ולרגולטור בתחומים שבהם הטכנולוגיה הסירה חסמים טבעיים.
כדוגמה, בשנים האחרונות עלה קרנם של אתרי מימון ההמונים (Crowdfunding) באופן אשר אתגר את דיני ניירות הערך הקיימים שלא היו ערוכים לכך. זהו המצב גם עם הופעתם של המטבעות הקריפטוגרפיים אשר שמו לעצמם מטרה לבזר את אמצעי התשלום הנוהגים ולמנוע שליטה מוניטרית בידי המדינה.
בהתאם לכך, נוצרה התפתחות משמעותית בתחומים משפטיים רבים כגון: דיני הפרטיות והסדרת מאגרי מידע, דיני לשון הרע, דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הצרכן, הדינים המסדירים גיוסי הון מהציבור (Crowdfunding), דיני הראיות הנוהגים בבתי המשפט וכדומה.
הן ארגונים מסחריים והן אנשים פרטיים מחויבים בליווי משפטי שוטף מגורם הבקיא בהתפתחויות הדין והפסיקה באותם תחומים מתפתחים ואשר יכול לסייע בניווט הספינה במים טכנולוגיים בלתי-מוכרים.
משרדי מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחומי דיני האינטרנט והמחשבים ובהם:

ליווי וייעוץ משפטי בנוגע לסוגיות שונות בדיני האינטרנט והמחשבים.
ייעוץ לגבי סבירותם של מכשולים משפטיים בהפעלת עסק ממוחשב או מקוון.
מתן חוות דעת משפטית לגבי חוקיותם של מודלים עסקיים חדשים בתחום האינטרנט והמחשבים.
ייצוג בבתי המשפט בהליכים משפטיים שנושאם דיני אינטרנט ומחשבים.
ייצוג בפני רשויות המדינה לשם הסדרת עסקים ותחומי פעילות חדשניים.