זכויות יוצרים ומדגמים רשומים

יוצרים רבים ובהם, אמנים, סופרים, משוררים, ציירים, צלמים, מעצבים וזמרים, מכירים בחשיבות מוסד זכויות היוצרים המאפשר להם מגוון זכויות ובהן, הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש ביצירותיהם והזכות ששמם יקרא בצמוד ליצירה.
זכויות היוצרים בעלות חשיבות רבה, הן מאפשרות את העשרת התרבות האנושית מחד ומאפשרות מאידך, תגמול ופרנסה הוגנים לאותם יחידי הסגולה המקדישים עצמם ליצירה.
ואולם, במקרים מסוימים, מוסד זכויות היוצרים אינו מאפשר הקניית הגנה משפטית. כדוגמה, כאשר מדובר בעיצובים שנועדו לשימוש תעשייתי, האינטרס הציבורי מתנה את ההגנה המלאה על העיצוב ברישומו כמדגם ובכשירותו לרישום זה.
כאשר מדובר בתוכנות מחשב, המצב המשפטי מורכב אף יותר ועולות שאלות רבות הדורשות בדיקה ספציפית של כל מקרה לגופו. איזה חלק מהתוכנה מוגן בזכויות יוצרים, איזה חלק באמצעות מדגם רשום ואילו חלקים מצריכים רישום פטנט או שמירה כסוד מסחרי.


משרדי מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחומי זכויות היוצרים והמדגמים ובהם:

ליווי וייעוץ משפטי בסוגיות בדיני זכויות יוצרים ודיני מדגמים.
ייצוג בפני משרד המשפטים בהליכי רישום מדגם ובהליכים לביטול רישום מדגם רשום.
ייצוג בעלי זכויות וגורמים מפרים לכאורה בבתי המשפט בהליכי הפרת זכויות יוצרים ומדגמים.
ניסוח הסכמי מכר ומתן רישיון שימוש במדגמים ובחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.