פטנטים

פטנטים ניתנים עבור המצאות שלאחר הליכי בחינה מורכבים וממושכים, נמצאו כעומדות בתנאי הכשירות שהתגבשו בדין ובפסיקה. באופן כללי, מדובר בהמצאות בכל תחום טכנולוגי שהן חדשות, מועילות, ניתנות לשימוש תעשייתי ושיש בהן התקדמות המצאתית ביחס לקיים בתחום.

בקשת פטנט העומדת בתנאים אלו איננה דבר שניתן להשיג באופן שהוא מובן מאליו. על-מנת לנסח בקשת פטנט שתעבור בהצלחה את הליכי הבחינה הקפדניים הנהוגים אצל רשם הפטנטים יש צורך ביכולת אנליטית גבוהה, יכולת ניסוח בכתב, ובהבנה מעמיקה של ההמצאה ושל התחום הטכנולוגי שלה.
כאשר העסק מתחיל לצבור תנופה ולרכוש מוניטין, קהל הלקוחות מתחיל לזהות את סימן המסחר של העסק עם תכונות חיוביות הנובעות ממאפייני המוצר עצמו ומהמסר השיווקי שהוטמע בסימן באמצעות מאמצים שיווקיים רבים ויקרים.
לא כל סימני המסחר נולדים שווים. סימני מסחר נעים למעשה במעין ספקטרום שבקצהו האחד מצויים סימני מסחר "גנריים" שאינם מאפשרים לבעליהם לזכות בהגנה משפטית כלל ואשר בקצהו השני, מצויים סימני מסחר "שרירותיים" אשר עשויים להיות כשירים ברישום באופן אינהרנטי מעצם קיומם. בין לבין, מצויים סוגי סימני מסחר אשר עשויים להיות אף מתאימים יותר לצרכי העסק של הלקוח ולאופי תחומו העסקי.
אין ספק, כי סימן מסחר שהינו גם בר-הגנה וגם בעל התאמה יכול לשמש נכס יקר-ערך בידי בעליו ולבדל אותו משאר העוסקים בשוק אשר לא השכילו לבנות לעצמם מותג חזק. ואולם, השקעה מרובה בסימן מסחר אשר לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, או בכזה אשר אינו מאפשר לבעל העסק לרכוש מוניטין באופן אופטימלי, עלולים להוות מעמסה ולגרום לבעל העסק אובדן זמן ועוגמת נפש.
משרדי מספק מגון שירותים הן ללקוחות בעלי זכויות המבקשים יכולת אפקטיבית להגן על סימני המסחר מפני מתחרים העושים "קיצור-דרך" בניסיון ליהנות מהמוניטין ומהמאמצים הרבים שהושקעו או שיושקעו בבחירת סימן המסחר ובשיווקו, והן ללקוחות עסקיים אשר קיבלו דרישות מאת גורמים המבקשים למנוע תחרות חופשית באמצעים בלתי לגיטימיים וללא זכות שבדין.

משרדי מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום הפטנטים ובהם:

ליווי וייעוץ משפטי בדרך לבחירת סימן מסחר אשר מתאים למידת הלקוח ולאופי פעילות העסק.
ייצוג בפני משרד המשפטים בהליכי רישום סימני מסחר, בהליכי התנגדות לרישום סימן מסחר ובהליכים לביטול רישום סימן מסחר רשום.
מתן חוות דעת משפטיות ביחס לסימני מסחר לרבות: קיומה של הפרת סימן מסחר (Infringement), כשירות סימן מסחר לרישום (Clearance and Registrability) וחופש פעולה ביחס לפטנטים קיימים בטריטוריה (Freedom To Operate).
ליווי לקוחות בהליכי רישום פטנטים במרבית מדינות העולם באמצעות רשת עמיתים בינלאומית ענפה והכל תוך שמירה על קשר אישי ומתן דיווחים שוטפים ביחס להתקדמות הליכי הרישום.
ייצוג בעלי זכויות וגורמים מפרים לכאורה בבתי המשפט בהליכים אזרחיים ופליליים בשל הפרת סימן מסחר.
ניסוח הסכמי מכר ומתן רישיון שימוש בסימן מסחר.